Dig/Get Raw ökar intäkterna med över 100% för helåret 2019 – ser stora möjligheter under 2020

Dig/Get Raw ökar intäkterna med över 100% för helåret 2019 – ser stora möjligheter under 2020 - Dig/Get Raw
Det svenska snacksföretaget Dig/Get Raw slog sina högt ställda prognoser och ökade sina intäkter med över 100% för helåret 2019 – från 7.3 MSEK till 14.8 MSEK. Även ambitionerna för 2020 är höga och kommer bestå av nya listningar hos nyckelkunder, fler produktlanseringar, nyanställningar och en exportsatsning.
– Det har varit ett otroligt framgångsrikt och givande år för oss. Vi hade i början av året en mål-sättning att växa med 70%, vilket vi till slut lyckades uppnå med råge. De bidragande faktorerna är så klart många, men jag skulle säga att: lyckade produktlanseringar, nya välkända kunder som vågat satsa på oss, samt att den allmänna varumärkeskännedomen har gjort att vi växt som vi gjort, säger Carolina von Rosen, VD och medgrundare för Dig/Get Raw.
 
Under årets gång har det lanserats tre nya produkter – två smulpajer som var de första i sitt slag på den svenska snacksmarknaden. Även en chokladboll, som konkurrerar med den väl-kända Delicatobollen, har introducerats. Under 2020 är tanken att det ska introduceras ännu fler produkter – bland annat en ny smulpaj redan nu i slutet av januari.
 
Stora välrenommerade kunder som tex. Hemköp, Espresso House, SATS och SAS har tillkommit vilket inte bara har ökat försäljningsvolymen och trovärdigheten, men även varumärkes-kännedomen bland det svenska folket. Ambitionerna för det nya året är högt ställda redan från start. Året påbörjas med nya listningar för samtliga produkter hos både Ica och Coop. Vidare är planen att ytterligare knyta till sig ett antal nya kedjekunder, men även att satsa ännu tyngre på marknadssidan, med ökad aktivitet både i de traditionella och digitala kanalerna.
 
Helt nytt för Dig/Get Raw under 2020 kommer vara en digital exportsatsning på den europeiska Amazon-marknaden. Det har påbörjats ett arbete tillsammans med svensk/finska Commerce
8 som är experter inom området. Tanken är att lansera produkterna på Amazon i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien under årets gång.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published