Dig/Get Raw ökar intäkterna med 19% under första halvåret 2020

Dig/Get Raw ökar intäkterna med 19% under första halvåret 2020 - Dig/Get Raw

Det svenska snacksföretaget Dig/Get Raw uppnådde en omsättning på 8,0 MSEK under första halvåret 2020, vilket är en ökning med 19% från samma period förra året. Under Q2 2020 minskade omsättningen med 17% till 3,0 MSEK mot fjolårets 3,6 MSEK.

– Under de rådande förutsättningarna är vi nöjda med resultatet för Q2 i år. Som alla vet har det varit en utmanande tid för många företag, oss inkluderade. Vi har ganska stor exponering mot café, resor, gym och kontor, vilket har visat sig i orderflödet. Under senare delen av Q2 har vi börjat se en viss återhämtning, vilket vi hoppas fortsätter under resterande del av året, säger Carolina von Rosen, VD och medgrundare för Dig/Get Raw.

Under det kommande kvartalet kommer bolaget komma med en rad nyheter - bland annat lanseringen av två nya bollar som kompletterar deras chokladboll, samt en efterlängtad lansering på Amazon i Tyskland.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published