Hållbarhet

VÅR POLICY

Som en växande medlem på den internationella snacksmarknaden, med värderingar som transparens och hållbarhet, vill vi ta ledningen för att arbeta mot en hållbar framtid. Vi strävar efter att minska vår verksamhets miljöpåverkan genom varje steg i värdekedjan genom att:

Ingredienser

 • Säkerställa att våra produkter är 100 % veganska genom att upprätthålla en nära relation till vår produktionspartner.
 • Hålla en kontinuerlig dialog med partners och underleverantörer för att säkerställa att alla våra ingredienser är ekologiskt producerade enligt (EG) 834/2007

Förpackning

 • Att ersätta mängden fossilbaserad plast i våra förpackningar till förmån för biobaserad plast producerad av förnybara resurser i största möjliga utsträckning. Idag består 70 % av plasten i våra förpackningar av biobaserad plast. Övergången från fossilbaserad till biobaserad plast är möjlig genom en massbalanslösning (för mer information om massbalansmetoden, klicka här). Med vår nuvarande förpackningsstruktur är 70 % biobaserad plast den högsta möjliga andelen. Vi strävar dock kontinuerligt efter att hitta lösningar för att öka andelen ytterligare utan att kompromissa med kvaliteten på våra snacks.
 • Använda endast FSC-certifierat material i våra displaylådor.
 • Granskning av våra förpackningsalternativ i produktion såväl som under transport. Vi strävar efter att minska användningen av fossilbaserade material och att gå över till förnybara alternativ samtidigt som vi. kontinuerligt arbetar för att motverka onödigt slöseri.

Logistik

 • Tillhandahålla 100 % klimatkompenserade fraktalternativ som ett minimum vid frakt från vår egen e- handelsbutik.
 • Optimera vår logistik för att minska vårt fossila fotavtryck. Vi undersöker ständigt alternativa transport- och bränslealternativ för att ytterligare minska vår påverkan på planeten.

VÅRA MÅL

Från 2020 har vi externaliserat vårt miljöarbete i uppsatta mål. Med 2020 som basår är målen som formulerats nedan tänkta att uppnås inom en treårsperiod – i detta fall innan slutet av 2023.

Hållbarhetsmål (2020-2023)

 • Med hjälp av labbtester utvärdera möjligheten att byta till homogena förpackningar för att optimera. återvinningsgraden.
  Uppdatering: Laboratorietester med homogena förpackningar har genomförts och utvärderats under 2021. Resultatet var inte tillfredsställande ur ett livsmedelsskyddsperspektiv, varför vi är tillbaka till ritbordet i jakten på en helt återvinningsbar förpackning.
 • Se till att vi tillhandahåller fraktalternativ som är klimatneutrala för vår egen e-handelsbutik.
  Uppdatering: Från lanseringen av vår e-handelsbutik i mars 2021 har endast klimatkompenserade fraktalternativ tillhandahållits.
 • Byt om möjligt till förpackningar gjorda av 100 % återvunnet eller fossilfritt material.
  Uppdatering: Med lanseringen av No-Bake Cookies i oktober 2021 som utgångspunkt ersätts 70 % av plasten i alla tillverkade förpackningar av biobaserad plast genom en massbalanslösning (se ovan).
 • Byt till förpackningar som helt består av samma material för att optimera återvinningsbarheten.
 • Undvik fossilbaserade transportalternativ i transporter under vår direkta kontroll, och där ett hållbart alternativ erbjuds.